Contact Us

Home > Contact Us

International Department, The Affiliated High School of SCNU

Aoxiao Building, Huafu, No.1 Zhongshan Ave. West, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China.

PRC : 510630

Tel : 86-20 3863 0695

Fax : 86-20 3863 0696

www.gdhfi.com

Principal: Daniel Zhu danielzhu@gdhfi.com
Academic Principal:
Sheldon Smith sheldons@gdhfi.com

Head of College Counseling : Jing JIN(Yuki) yukijin@gdhfi.com

HR Department: gzhr@gdhfi.com

Admission office: admission@gdhfi.com


Follow Us on Wechat